Rangkaian Media Sosial PahangKu

.

Friday, April 28, 2017

RM386.3 JUTA BELANJA PERTANIAN DI BENTONG...Dalam Sidang Dewan Undangan Negeri Pahang yang baru lalu, YB. Dato' Haji Shafik Fauzan Bin Haji Sharif, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri menjawab soalan 5 dan 6 serta soalan tambahan dari Wakil Rakyat Beserah.

Menjawab soalan 5, Wakil Kerajaan menyatakan bahawa Kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM386,333.20 bagi pembaikan, penyelenggaraan kecil di kawasan Bentong termasuk juga membiayai aktiviti sosial dan kemasyarakatan kepada penduduk setempat.

Menjawab soalan 6, beliau menyatakan bahawa seluas 7,211 hektar tanah didalam 6 skim penanaman padi dikendalikan oleh AIDA Pekan bagi mewujudkan sistem pengairan yang lebih sempurna, cekap dan efektif.

Dalam RMK11 sebanyak RM240 juta diperuntukan bagi mempertingkatkan kemudahan infrastruktur.
Dalam fasa 1 sebanyak RM30 Juta diperuntukan bagi tujuan naik taraf sistem pengairan dan saliran, tali air konkrik, jalan ladang, parit saliran, pembinaan struktur pengaliran dan saliran serta kerja-kerja berkaitan.

'AIDA' memperuntukan RM14.56 juta dibawah skim penanaman padi Pahang Tua, Laweh dan Langgar yang dijangka siap pada ogos 2017 bagi menaik taraf air sekunder sedia ada, membina tali air sekunder baru.... menaik taraf pintu tali air dan lain-lain lagi.0 comments:

share2