Rangkaian Media Sosial PahangKu

.

Thursday, March 30, 2017

DEWAN RAKYAT LULUS TIGA RUU


Dewan RakyatKuala Lumpur - Dewan Rakyat hari ini meluluskan Rang Undang-undang (RUU) Mahkamah (Kaedah-Kaedah Permulaan Tindakan Sivil) 2016, RUU Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) 2017 dan Rang Undang-undang Timbang dan Sukat (Pindaan) 2017.

RUU Mahkamah (Kaedah-Kaedah Permulaan Tindakan Sivil) 2016 adalah bertujuan menyeragamkan kaedah-kaedah permulaan untuk tindakan sivil di mahkamah termasuk bagi kes yang masih berjalan dan belum selesai.

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Razali Ibrahim berkata, selepas RUU itu berkuat kuasa, semua tindakan sivil di mahkamah di bawah apa jua undang-undang bertulis adalah diseragamkan dengan menggunakan cara permulaan prosiding iaitu Saman Pemula atau Writ, melainkan jika Akta atau Ordinan memberi pengecualian.

Beliau berkata RUU itu diperlukan memandangkan perundangan sedia ada iaitu Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 hanyalah undang-undang kecil yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada pihak-pihak terlibat untuk menfailkan tindakan.

"Kita ada 20 lebih undang-undang spesifik yang tidak menyatakan kaedah-kaedah permulaan, jadi jika kita tidak adakan undang-undang induk ini, maka dia boleh mencabar antara satu sama lain," katanya ketika menggulung perbahasan rang undang-undang berkenaan.

0 comments:

share2